Τετάρτη 22 Οκτωβρίου 2014

ΤΑ ΠΕΡΙ ''ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ'' ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥΗ ιστορία των ''απευθείας αναθέσεων'' σίγουρα είναι ένα κομμάτι που διεκδικεί ένα μεγάλο ποσοστό τριβών μεταξύ των διοικούντων και της αντιπολίτευσης. Σε αντίθεση με όσα έλεγαν προεκλογικά όσοι διοικούν σήμερα τον δήμο Ωραιοκάστρου, πως δεν θα υπάρξει δηλαδή ούτε μία απευθείας ανάθεση, οι ίδιοι είναι που τώρα την εφαρμόζουν κατά κόρον. Κινούνται όμως απόλυτα μέσα στα πλαίσια του νόμου αφού -κάτι που δεν γνωρίζει ο πολύς κόσμος-  ο δήμαρχος μπορεί να προχωρήσει στην απευθείας ανάθεση μέχρι του ποσού των 15.000 + ΦΠΑ κατά τις διατάξεις του Ενιαίου Κανονισμού Προμηθειών ΟΤΑ  και μέχρι του ποσού των 20.000 + ΦΠΑ κατά του νόμου 2880 περί υπηρεσιών-εργασιών. Ακριβώς όπως στο παράδειγμα της απευθείας ανάθεσης των 10.110,75 ευρώ με θέμα ''Απευθείας ανάθεση προμήθειας ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού'' με απόφαση Α. Γαβότση.
Τώρα για το πως γίνεται η τελική επιλογή εδώ η διαδικασία ...ποικίλει.