Τρίτη 7 Οκτωβρίου 2014

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ:ΔΙΑΣΤΡΕΒΛΩΣΗ ΤΗΣ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΑΤΑ ΠΕΡΙ ΦΟΡΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΚΙΝΗΤΩΝ

Για «ενσυνείδητη διαστρέβλωση της πραγματικότητας» κάνει λόγο σε ανακοίνωση του το Υπουργείο Οικονομικών. Διευκρινίζοντας ταυτόχρονα: ''Τα προγράμματα χρήσης κινητών τηλεφώνων που παρέχονται στους εργαζόμενους δεν φορολογούνται ανεξαρτήτως του ύψους τους, χωρίς να απαιτείται οποιαδήποτε άλλη ενέργεια του φορολογουμένου ή του εργοδότη του''. Η ανακοίνωση του Υπουργείου καταλήγει: ''Ακόμη και σε περίπτωση υπέρβασης του κόστους του προγράμματος χρήσης ούτε το υπερβάλλον ποσό φορολογείται, με τη μόνη προϋπόθεση απλής βεβαίωσης του εργοδότη ότι και το υπερβάλλον αυτό ποσό αφορά σε επαγγελματική χρήση''.