Τρίτη 28 Οκτωβρίου 2014

«Γιατί μόνοι εμείς, (οι Έλληνες) αντίθετα από τους βαρβάρους, δεν μετράμε ποτέ το πλήθος του εχθρού στη μάχη»

Ιστορικοί, πολιτικοί, λογοτέχνες, φωτογράφοι, στρατιώτες, απλοί πολίτες έχουν αποτυπώσει με τον πλέον γλαφυρό τρόπο το μεγαλείο του έπους του ’40. Η Ελλάδα μας, μία χώρα τόσο μικρή αλλά τόσο πολύπαθη, μία κουκίδα στον παγκόσμιο χάρτη αλλά με τόσο υψηλό φρόνημα που δεν θα μπορούσε να αποδοθεί πιο ξεκάθαρα, παρά από τους πρωταγωνιστές εκείνης της περιόδου.
"Ασχέτως πρός ότι θα πούν οι ιστορικοί τού μέλλοντος, εκείνο τό οποίον μπορούμε να πούμε εμείς τώρα, είναι ότι η Ελλάς έδωσε αλησμόνητο μάθημα στόν Μουσολίνι, ότι αυτή υπήρξε η αφορμή τής επανάστασης στήν Γιουγκοσλαβία, ότι αυτή εκράτησε τούς Γερμανούς στό ηπειρωτικό έδαφος καί στήν Κρήτη για έξι εβδομάδες, ότι αυτή ανέτρεψε τήν χρονολογική σειρά όλων τών σχεδίων τού Γερμανικού Επιτελείου καί έτσι έφερε γενική μεταβολή στήν όλη πορεία τού πολέμου καί ενικήσαμε.", Sir Robert Antony Eden 1897-1977, Υπουργός Πολέμου και Εξωτερικών της Βρετανίας 1940-1945, Πρωθυπουργός της Βρετανίας 1955-1957 (Από λόγο του στο Βρετανικό κοινοβούλιο στις 24/09/1942)
Ήρωες  υπήρξαν ανέκαθεν οι Έλληνες, με σπουδαία ιδεώδη και έντονο το αίσθημα της ελευθερίας. 
"Εις τήν Ελλάδα παρασχέθη τήν 28ην Οκτωβρίου 1940 χρόνος τριών ωρών διά ν'αποφασίσει πόλεμον ή ειρήνην, αλλά καί τριών ημερών ή τριών εβδομάδων ή και τριών ετών προθεσμία νά παρείχετο, ή απάντησις θά ήτο ή ίδια"………" Οί Έλληνες εδίδαξαν δία μέσου τών αιώνων τήν αξιοπρέπειαν. Οταν όλος ό κόσμος είχε χάσει κάθε ελπίδα, ό Ελληνικός λαός ετόλμησε νά αμφισβητήσει τό αήττητον τού γερμανικού τέρατος αντιτάσσοντας τό υπερήφανον πνεύμα τής ελευθερίας.", Franklin Roosvelt 1882-1945, Πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής 1932-1945 (Από ραδιοφωνικό λόγο που εξεφώνησε στις 10/6/1943.)
Αρκεί να αναλογιστεί κάποιος πως οι ημέρες αντίστασης των Ελλήνων ήταν με γεωμετρική πρόοδο περισσότερες από των υπολοίπων χωρών, καθώς είχε να αντιμετωπίσει τους στρατούς τεσσάρων χωρών ταυτόχρονα, Ιταλίας, Γερμανίας, Αλβανίας, Βουλγαρίας.
"Η λέξη ηρωισμός φοβάμαι ότι δέν αποδίδει τό ελάχιστο εκείνων τών πράξεων αυτοθυσίας τών Ελλήνων, πού ήταν καθοριστικός παράγων τής νικηφόρου εκβάσεως τού κοινού αγώνα τών εθνών, κατά τόν Β' Παγκόσμιο Πόλεμο, διά τήν ανθρώπινη ελευθερία καί αξιοπρέπειαν "……….." Εάν δέν υπήρχε η ανδρεία τών Ελλήνων καί ή γενναιοψυχία τους, ή έκβαση τού Β' Παγκόσμιο Πολέμου θά ήταν ακαθόριστη.", Winston Churchill 1874-1965, Πρωθυπουργός της Μεγάλης Βρετανίας κατά τον Β' Παγκόσμιο Πόλεμο (Από ομιλία του στο Αγγλικό κοινοβούλιο στις 24 Απριλίου 1941)

Η Ελλάδα παραμένει το σύμβολο της μαρτυρικής υποδουλωμένης, ματωμένης αλλά ζωντανής Ευρώπης, μιας και η ήττα που υπέστη δεν θα μπορούσε να υπάρξει περισσότερο τιμητική.
"Χάριν τής ιστορικής αληθείας οφείλω νά διαπιστώσω ότι μόνον οί Ελληνες, εξ' όλων τών αντιπάλων οί οποίοι μέ αντιμετώπισαν, επολέμησαν μέ παράτολμον θάρρος καί υψίστην περιφρόνησιν πρός τόν θάνατον…." , Adolf Hitler 1889-1945, Αρχηγός τού Γερμανικού κράτους 1889-1945 (Από λόγο πού εκφώνησε στις 4 Μαίου 1941 στο Ράιχσταγκ)
Τιμούμε σήμερα, όλους αυτούς που με αυτοθυσία και αυταπάρνηση απέδειξαν πως το σημαντικότερο δεν είναι ούτε το πλήθος των στρατευμάτων, ούτε το μέγεθος του εξοπλισμού, αλλά η δύναμη της ψυχής, η ανάγκη για ελευθερία. Ιδανικά και αξίες που εμφυσήθηκαν και στις υπόλοιπες εμπλεκόμενες χώρες και γέμισαν με ενθουσιασμό και συμπάθεια για τον αγώνα αυτής της μικρής χώρας. Η λέξη ευγνωμοσύνη είναι η ελάχιστη που θα μπορούσε να αποδοθεί σε όλους αυτούς τους ήρωες, αφανείς και μη.


Από το Γραφείο Τύπου
ΔΥΝΑΜΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ-ΝΕΑ ΠΡΟΤΑΣΗ