Κυριακή 19 Οκτωβρίου 2014

Γ. ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ''Ολα τριγύρω αλλάζουνε...κι όλα τα ίδια μένουν;''


Δελτίο τύπου

Η ψήφιση και η αποδοχή του Ισολογισμού οικονομικού έτους 2013 από τη διοίκηση του Δήμου Ωραιοκάστρου υπήρξε μία δυσάρεστη έκπληξη τόσο για εμάς που συμμετείχαμε στη διαδικασία, όσο και για όλους τους συνδημότες μας. Τόσο από τη μη διανομή σε έντυπη μορφή του Ισολογισμού, των Αποτελεσμάτων Χρήσης και των σχολίων, των Αναλυτικών Καταστάσεων Εσόδων και Εξόδων και των άλλων εντύπων, όσο και από την πρόσκληση που προσδιόριζε ένα τόσο σημαντικό θέμα για συζήτηση και λήψη απόφασης εντός μίας ώρας μόνο, χρόνο ελάχιστο ακόμα και για απλή ενημέρωση από τους Ορκωτούς Ελεγκτές.
Στην αρχή της συζήτησης ζήτησα από το προεδρείο την αναβολή του θέματος γιατί αρκετοί δημοτικοί σύμβουλοι δε χρησιμοποιούν e-mail (τα αρχεία είχαν αποσταλεί μόνο σε ηλεκτρονική μορφή) και το σύνολο των υπολοίπων είτε δεν είχαν πρόσβαση σε εκτυπωτή Α3 (ειδική μορφή μεγάλης σελίδας για εκτύπωση οικονομικών καταστάσεων), είτε γιατί δεν είχαν εξειδικευμένες γνώσεις διαμόρφωσης και προετοιμασίας για εκτύπωση τέτοιας μορφής αρχείων (σορτάρισμα). Αποτέλεσμα ήταν με εξαίρεση τη δημοτική μας ομάδα των συμβούλων της Δύναμης Δημιουργίας, κανένας άλλος δημοτικός σύμβουλος να μην έχει εκτυπωμένες τις οικονομικές καταστάσεις. Με δεδομένο ότι είναι πολύ δύσκολο να διαβάσει και να αντιληφθεί κανείς οικονομικές καταστάσεις Ισολογισμού μέσα στην οθόνη ενός ηλεκτρονικού υπολογιστή, η συντριπτική πλειοψηφία των δημοτικών συμβούλων προσήλθε έχοντας ελάχιστη ή καθόλου εικόνα των οικονομικών μεγεθών, όπως πολλοί παραδέχθηκαν κατά τη διάρκεια της συζήτησης.
Η απάντηση του προεδρείου για το αίτημα της αναβολής ήταν ακαριαία αρνητική, καταλογίζοντας την ευθύνη στους δημοτικούς συμβούλους που δεν αναζήτησαν από το προεδρείο τις εκτυπώσεις! Σε ερώτηση μου εάν είναι έτοιμες να μοιραστούν έστω και εκείνη τη στιγμή ο πρόεδρος απάντησε αρνητικά. Με μεγάλη βιασύνη άμεσα ο πρόεδρος διεξήγαγε την ψηφοφορία στην πρόταση μας για αναβολή (η οποία καταψηφίστηκε από τους δημοτικούς συμβούλους της νυν και της προηγούμενης διοίκησης) και άνοιξε κατάλογο ομιλητών τους οποίους και προειδοποίησε ότι θα έχουν στη διάθεση τους ελάχιστα λεπτά για να τοποθετηθούν σε ένα τεράστιο θέμα που αφορά τον έλεγχο της χρήσης ενός ολόκληρου οικονομικού έτους. Με ακόμη μεγαλύτερη έκπληξη διαπιστώσαμε ότι στον κατάλογο των ομιλητών δεν είχε συμπεριληφθεί ο καθ’ ύλην αρμόδιος να απολογηθεί και να δώσει εξηγήσεις για τα πεπραγμένα του, τέως δήμαρχος κ. Σαραμάντος, αλλά και επίσης ο νυν δήμαρχος κ. Γαβότσης! Σε υπόμνηση μου για αυτή την υποχρέωση που έχουν να τοποθετηθούν, αλλά και την παράλειψη από πλευράς προεδρείου να τους το υποδείξει, εισέπραξα την απάντηση του προέδρου ότι πρέπει να τοποθετηθούν πρώτα οι επικεφαλής των άλλων παρατάξεων!
Η πρωτόγνωρη διαδικασία έτσι όπως πήγε να ακολουθηθεί από τον πρόεδρο μας έφερε σε αμηχανία. Έτσι ξεκίνησε η υποβολή ερωτημάτων μόνο προς τον υπεύθυνο των Ορκωτών Ελεγκτών και όχι προς τον τέως αλλά και το νυν Δήμαρχο για διευκρινήσεις όπως είθισται, πάντα με τη συνεχή υπενθύμιση του προέδρου για συντόμευση του χρόνου. Το ίδιο έγινε και με τον κύκλο των τοποθετήσεων όπου ενώ τοποθετήθηκαν όλοι σχεδόν οι δημοτικοί σύμβουλοι, κάτι τέτοιο δε συνέβη από τους κ.κ. Σαραμάντο και Γαβότση.
Η εισήγηση του προεδρείου ήταν η έγκριση του ισολογισμού ως έχει από τους Ορκωτούς Ελεγκτές. Μία απόφαση η οποία δημιούργησε μεγάλη έκπληξη μεταξύ άλλων για δύο σοβαρούς λόγους:
1.    Υπάρχει δάνειο από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ύψους 1.975.000 ευρώ το οποίο πέρασε στις λογιστικές καταστάσεις ως έκτακτη επιχορήγηση του κράτους και όχι ως δάνειο.
2.    Υπάρχει παρατήρηση των Ορκωτών Ελεγκτών η οποία σημειώνει τη διαφωνία τους για τον συνυπολογισμό στο ενεργητικό του συνόλου των απαιτήσεων του Δήμου από δημότες ύψους 1.500.000 ευρώ, η οποία τονίζει ότι το ποσό των 1.100.000 ευρώ θεωρούν ότι πρέπει να περάσει στις επισφαλείς απαιτήσεις και δε θα εισπραχθούν ποτέ.
Αυτά τα δύο ποσά συνολικά αλλάζουν αρνητικά την καθαρή θέση του Δήμου Ωραιοκάστρου κατά 3.075.000 ευρώ. Η παραμονή τους ως έχει δηλαδή ωραιοποιεί τον ισολογισμό δείχνοντας μία πλασματική οικονομική θέση που δεν ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα.
Ποιος άλλωστε εχέφρων δεν καταλαβαίνει ότι το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων είναι κρατική τράπεζα και όχι φιλανθρωπικό ίδρυμα; Εάν είναι να χαριστούν χρήματα αυτό θα γίνει μόνο για το Δήμο Ωραιοκάστρου και άλλους προβληματικούς Δήμους και δε θα γίνει για τους εκατοντάδες χιλιάδες άλλους πελάτες του που είναι συνεπείς κάθε μήνα στις υποχρεώσεις τους (κυρίως δημόσιοι υπάλληλοι), πληρώνοντας αδιαλείπτως από το υστέρημα τους; Επίσης όταν σου υποδεικνύουν οι Ορκωτοί Ελεγκτές ότι ποσό 1.100.000 ευρώ κατά τη γνώμη τους δε θα εισπραχτεί, για ποιο λόγο επιμένεις να το κρατάς στο ενεργητικό;
Η ψήφιση του Ισολογισμού αφήνει έκθετη τη διοίκηση η οποία είχε το χρόνο σε συνεργασία με τους ορκωτούς ελεγκτές να διορθώσει αυτές τις εγγραφές πριν τον φέρει προς ψήφιση στο Δημοτικό Συμβούλιο. Και αυτό όχι μόνο για να αποτυπώσει την πραγματικότητα ως όφειλε, αλλά κυρίως για να μην επωμιστεί οικονομικά βάρη και υποχρεώσεις που δεν της ανήκουν. Αναλογίστηκε ότι του χρόνου θα κληθεί να εγκρίνει έναν Ισολογισμό που θα ξεκινάει με ζημίες -3.075.000 ευρώ; Ενημερώθηκαν οι δημοτικοί σύμβουλοι της πλειοψηφούσας παράταξης γι’ αυτό πριν ψηφίσουν; Ρωτήθηκαν εάν επιθυμούσαν να αναλάβουν ένα τέτοιο βάρος και μία τέτοια ευθύνη;
Η στάση αυτή της διοίκησης εγείρει παράλληλα και ένα μεγάλο πολιτικό ερώτημα: Για ποιο λόγο σε μία τόσο σημαντική συνεδρίαση όπου είχε την ευκαιρία να αναδείξει τα λάθη, τις αστοχίες και την αποτυχία της προηγούμενης διοίκησης, ουσιαστικά την «έβγαλε λάδι» αναλαμβάνοντας οικονομικά βάρη στους ώμους της τουλάχιστον 3.075.000 ευρώ, τα οποία θα αναγκαστεί πολύ σύντομα να τα καταγράψει στο παθητικό στην επόμενη δική της οικονομική διαχείριση και να κριθεί γι’ αυτά; Γιατί ενώ θα μπορούσε να τραβήξει μία ξεκάθαρη γραμμή καταδεικνύοντας στην κοινωνία την πραγματική οικονομική κατάσταση και να κριθεί ακριβώς γι’ αυτήν, αποδέχεται μία εικονική πραγματικότητα που θα την εκθέσει στο μέλλον; Γιατί αυτή η τόσο μεγάλη γενναιοδωρία και γιατί αυτή η τόσο μεγάλη βιασύνη να ψηφιστεί χωρίς ουσιαστική ενημέρωση ο Ισολογισμός;
Όλα αυτά δεν αποτελούν δικές μας διαπιστώσεις, αλλά είναι εύλογα ερωτήματα που απασχολούν την κοινωνία μας τις τελευταίες μέρες. Όλο και περισσότεροι συνδημότες μας κάθε μέρα στην αγορά, στους δρόμους, στους χώρους εργασίας, μας απευθύνουν αυτές τις ερωτήσεις. Η παράταξη μας Δύναμη - Δημιουργίας μαζί με όλους εσάς αγωνίζεται μέσα στην κοινωνία και στο δημοτικό συμβούλιο να ξεριζωθεί η παλιά νοοτροπία του «όλα τριγύρω αλλάζουνε κι όλα τα ίδια μένουν». Παρακολουθούμε τις εξελίξεις και δίνουμε καθημερινές μάχες για να προχωρήσει μπροστά ο τόπος μας. Οι σύγχρονες και δυναμικές κοινωνίες πρέπει να είναι σε εγρήγορση και εμείς είμαστε αποφασισμένοι να αντιπαρατεθούμε στις κατεστημένες νοοτροπίες για να μην αφήσουμε καμία ευκαιρία για το Δήμο μας να πάει χαμένη.

Γιώργος Παπακωνσταντίνου, επικεφαλής της παράταξης «Δύναμη Δημιουργίας- Νέα Πρόταση»